Назва диcципліни Спеціальність Силабус Робоча програма
Автоматизація виробничих процесів 131
133
pdf pdf
Автоматизація виробничих процесів 181 pdf pdf
Автоматизація виробничих процесів 181 pdf pdf
Автоматизація технологічних процесів та виробництв 151 pdf pdf
Основи комп'ютерно-інтегрованого керування 151 pdf pdf
Основи комп'ютерно-інтегрованого керування бізнес-процесами 151 pdf pdf
Метрологія, технологічні вимірювання та прилади 151 pdf pdf
Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації 151 pdf pdf
Проєктування систем автоматизації 151 pdf pdf
Назва диcципліни Спеціальність Силабус Робоча програма
Интеллектуальная собственность и патентоведение 151 pdf pdf
Комп'ютерні технології конвертації та відладки програмного забезпечення 151 pdf pdf
Методика викладання в ЗВО 151 pdf pdf
Методологія та організація наукових досліджень 151 pdf pdf
Назва диcципліни Спеціальність Силабус Робоча програма
Методология высшего технического образования 151 pdf pdf
Сучасні методи комп'ютерного імітаційного і напівнатурного моделювання систем керування 151 pdf pdf