Дипломне проектування

1. Наказ на Дипломне проектування

2. Календарний графік роботи Державної екзаменаційної комісії

3. Список рецензентів, члены комісії

4. План організації та проведення ЕК

5. Склад ЕК СВО «Бакалавр» / «Магістр» спеціальності 151

6. Графік консультацій за розділами кваліфікаційної роботи бакалавра/магістра

7. Графік захисту КРБ та КРМ