Дисертації

НЕПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДИСЕРТАЦІЙ, ВИКОНАНИХ НА КАФЕДРІ АТПіРС

1. Пікерсгіль О.О. Дослідження потокових датчиків вологості:: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІ ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1965. – 18 с.

2. Павлов А.І. Дослідження деяких кількісних характеристик якості роботи складів масових вантажів: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІ ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1967. – 19 с.

3. Болілий Г.Ф. Дослідження систем автоматичного дозування комбікормів: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІ ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1968. – 23 с.

4. Ігнатенко І.І. Дослідження можливості комплексної автоматизації процесів подрібнення в комбікормовому виробництві: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІ ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1968. – 23 с.

5. Алтухов О.М. Дослідження автоматизованого відбору тіньових зображень газових потоків методом сканування: Автореф. дис. канд. техн. наук // ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1970. – 27 с.

6. Богданов Б.К. Дослідження процесів керування та розробка структури системи безоператорного автоматизованого керування зерновим елеватором: Автореф. дис. канд. техн. наук // ОТІ ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1970. – 23 с.

7. Артеменко В.Т. Дослідження процесу вертикального пневмотранспорту зерна і зернопродуктів з метою його автоматизації: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1971. – 21 с.

8. Жуковський Е.Й. Дослідження шляхів побудови автоматизованих складських систем для тарно-штучних вантажів: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІ ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1971. – 24 с.

9. Драгаєв В.П. Дослідження динаміки колісних транспортних засобів та розробка систем автоматичного водіння зі змінною структурою при зміні швидкості руху у широкому діапазоні: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІ ім. М.В.Ломоносова. – Одеса, 1972. – 23 с.

10. Яцкова Т.Й. Дослідження та розробка оптичного методу визначення скловидності зерна пшениці: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1975. – 31 с.

11. Драгаєва Л.П. Дослідження та розробка системи автоматичного керування рухом колісних транспортно-навантажувальних засобів в умовах складів і виробничих приміщень: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1977. – 21 с.

12. Хобін В.А. Дослідження, оптимізація та корекція автоматичних систем регулювання зі змінною структурою з метою підвищення ефективності функціонування керованих об'єктів: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1979. – 22 с.

13. Богатирьов А.М. Удосконалювання організаційної структури керування виробництвом у галузі хлібопродуктів в умовах АСК (автоматизованих систем керування): Автореф. дис. канд. техн. наук / Всесоюз. заоч. ін-т харч. пром-сті. – М., 1980. – 22 c.

14. Гончаренко О.Є. Дослідження процесу безперервного гранулювання комбікормів та розробка оптимальної системи керування процесом: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1981. – 22 с.

15. Птащук А.І. Логіко-динамічна система керування підготовчим технологічним комплексом (ПТК) комбікормового заводу: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1983. – 22 с.

16. Жуковський Е.Й. Науково-технічні основи синтезу транспортно-складських комплексів харчових підприємств як систем керування: Автореф. дис. д-ра техн. наук / ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1984. – 44 с.

17. Муратов В.Г. Автоматизоване керування мікрокліматом у технологічних процесах харчових виробництв: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1984. – 22 с.

18. Мещеряков В.І. Спеціалізовані обчислювальні пристрої обробки оптичних зображень: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОПІ. – Одеса, 1985. – 16 с.

19. Фарфель А.І. Синтез математичного та технічного забезпечення систем керування безперервним ваговим дозуванням компонентів комбікормів: Дис. канд. техн. наук: 05.13.07 – Одеса, 1987. – 242 с.

20. Гордієнко Л.Л. Оперативне керування процесом виробництва концентрованих томат-продуктів в АПО: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1988. – 16 с.

21. Плеве О.Г. Синтез ефективних алгоритмів і систем керування основними технологічними машинами комбікормового виробництва: Дис. канд. техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 1988. – 336 с.

22. Скаковський Ю.М. Автоматизована система керування технологічними потоками та продуктивністю цукрових заводів: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1987. – 16 с.

23. Левінський В.М. Керування технологічними машинами переробних виробництв агропромислового комплексу при обмеженнях типу «аварійна ситуація»: Дис. … канд. техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 1988. – 298 с.

24. Мітрофанов С.Ю. Алгоритми та системи керування вагових дозаторів безперервної дії комбікормового виробництва: Дис. канд. техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 1989. – 331 с.

25. Стопакевич О.А. Автоматизований синтез алгоритмів і програм оптимального багатомірного мікропроцесорного керування технологічними установками. Дис. … канд. техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 1989. – 187 с.

26. Імамов Ф.Ф. Автоматизація процесу терморадіаційної обробки мятки насіння бавовнику: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОТІХП ім. М.В. Ломоносова. – Одеса, 1990. – 16 с.

27. Воінова С.О. Алгоритми керування технологічними агрегатами в перехідних режимах: Дис. … канд. техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 1996. – 167 с.

28. Трішин Ф.А. Розробка та реалізація алгоритмів керування технологічними агрегатами, що гарантують безаварійність: Дис. … канд. техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 1996. – 174 с.

29. Хілал М. Прогнозування перегріву приводних електродвигунів в задачах керування навантаженням технологічного обладнання: Дис. … канд. техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 1996. – 147 с.

30. Парамонов О.І. Ефективні алгоритми керування технологічними об'єктами (на прикладі зернопереробної галузі): Дис. … канд. техн. наук: 05.13.07. – Київ, 1997. – 155 с.

31. Жигайло О.М. Статистична ідентифікація моделей динаміки та її застосування в задачах адаптивного керування: Дис. … канд. техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 2001. – 220 с.

32. Світий І.М. Система підтримки прийняття рішень з управління процесами зберігання зернових мас на підприємствах галузі хлібопродуктів: Автореф. дис. канд. техн. наук / ОНПУ. – Одеса, 2001. – 19 с.

33. Шейда Голбад К. Системи гарантуючого керування безперервними процесами формування сумішей сипучих матеріалів: Дис. … канд. техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 2001. – 146 с.

34. Хобін В.А. Системи гарантуючого керування технологічними агрегатами: основи теорії, практика застосування: Дис. … д-ра техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 2003. – 428 с.

35. Степанов М.Т. Гарантуюче керування процесами сушіння зерна в шахтних прямоточних зерносушарках: Дис. … канд. техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 2005. – 161 с.

36. Мазур О.В. Підвищення енергетичної ефективності теплових процесів харчових технологій засобами гарантуючого керування: Дис. канд. техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 2006. – 208 с.

37. Тітлова О.О. Удосконалення систем автоматичного керування абсорбційними холодильними приладами: Дис. канд. техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 2012. – 273 с.

38. Єгоров В.Б. Підвищення ефективності систем автоматичного керування процесом екструдування біополімерів. Дис. канд. техн. наук: 05.13.07. – Одеса, 2012. – 249 с.

39. Левінський М.В. Адаптивне керування об’єктами технологічного типу: алгоритми пасивного самоналагодження коефіцієнта передачі регуляторів. Дис.канд. техн. наук: 05.13.07. – Київ, 2018. – 243 с.

40. Кір’язов І.М. Автоматичне керування процесами перевантаження зерна на елеваторах: моделювання ПТЛ як об’єкта керування, формування керованої змінної, напівнатурне тестування САК. Дис. канд. техн. наук: 05.13.07. – Київ, 2019. – 251 с.

41. Шестопалов С.В. Автоматичне керування процесами перевантаження зерна на елеваторах: оптимізація завантаження ПТЛ при обмеженнях типу «аварійна ситуація». Дис. канд. техн. наук: 05.13.07. – Київ, 2019. – 203 с.