Підручники

В.Г.Муратов Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Навч. посібник. Вид. 2-е доповнене. - К: Освіта України, 2016. - 286 с.

Ю.О.Вашпанов. Сучасні сенсори автоматичних систем. Навчальний посібник. – Одеса: ВМВ, 2014. – 240 с. В.Г. Муратов  Метрологія, технологічні вимірювання та прилади: учбовий посібник. – К.: Освіта України, 2012. -352 с.
А.І. Павлов Мікропроцесорні  системи керування. – Одеса: ОГАХТ, 2004.–386с.

П.М. Платонов, А.І. Павлов, Л.М. Сичук              Автоматика і автоматизація консервного виробництва: Навчальний посібник. – К. : Вища школа, 1981. – 264 с.

Петро Микитович Платонов. Бібліографічна збірка: Видатні вчені ОНАХТ/ Під ред. Е.Й.Жуковського. – Одеса: Полиграф, 2008. – 163 с.

В.А. Хобін Ефективні алгоритми та системи керування технологічними процесами виробництва комбікормів. Оглядова інформація. Серія комбікормова промисловість. – М.:ЦНИИИТЭИ, 1989.

Е.Й. Жуковський, В.О. Чабаров                   Комплексна механізація і автоматизація складського господарства. – К.: Техніка, 1993.-116 с.

Е.Й. Жуковський, Г.В. Ангелов, А.М. Богатирьов, В.Є. Гаро, Л.Л. Блохіна  Технопарк: вуз та бізнес: Навчальний посібник. – Одесса: ОГАПТ, 1993. –

196 с.

ПП.М. Платонов, С.П.  Пунков, В.Б. Фасман Елеватори і склади: Підручник. – М. : Агропромиздат, 1987. – 319 с.

Е.Й. Жуковський, Ю.І. Скорописов Удосконалення складських систем.- К.: Техніка, 1984. – 139 с. П.М. Платонов, В.Г. Лебединський, В.Б. Фасман  Елеватори і склади: Навчальний посібник. – М. : Колос, 1971. – 312 с.
А.А. Вайнберг, Л.І. Котляр .  Експлуатаційна надійність елеваторів.- М.: Колос, 1980.-303с. П. М. Платонов, К.І. Куценко. Підйомно-транспортні та завантажувально-розвантажувальні пристрої: Навчальний посібник. – М. : Колос, 1972. – 215 с.

П.М. Платонов, Є.І. Веремеєнко                      Механізація робіт зі тарними вантажами.- М.: Заготиздат, 1962.-187 с.

П.М. Платонов, К.І. Куценко.  Механізація завантажування та розвантажування затарених в мішки вантажів. – М.: Заготиздат, 1955.

П.М. Платонов, К.І. Куценко. Підйомно-транспортні пристрої та механізація завантажувально-розвантажувальних робіт: Навчальний посібник. – М. : Хлебоиздат, 1958. – 296 с.

А.М. Дзядзіо, П.М.Платонов, С.Є. Кофман Пневматичний транспорт на сільськогосподарських млинах. – М.: Пищепромиздат, 1954.

   
 

П.М. Платонов, В.Г. Лебединський, В.Б. Фасман Елеватори і склади: Навчальний посібник / під ред. Б.Н. Хорцева. – М. : Заготиздат, 1954. – 416 с.