Відповіді на запитання

Напрям підготовки «АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Відповіді завідувача кафедрою автоматизації технологічних процесів та робототехнічних систем В. А. Хобіна  на головні питання абітурієнтів та їх батьків

 

1. В чому суть спеціальності? Чим будуть займатися випускники?

Ключові слова в назві спеціальності «керування» та «автоматизація». Розглянемо їх суть.

Мабуть, саме коротке і точне визначення понятия «керування» це процес досягнення мети. Яку б мету перед собою людина не ставила, від побутової до виробничої або навіть державної, без ефективного керування мета досягнута бути не може. Чим ефективнішим було керування, тим краще, зокрема – швидше, досягається поставлена мета.

В звичайному житті при досягненні своїх особистих цілей, тобто при керуванні, людина завжди використовує своє особисте міркування та його найвищий рівеньінтелект. При керуванні технологічними та бізнес-процесами, і складними, і досить простими, для звільнення людини від задач керування його інтелектуальні здібності намагаються замінити штучним «розсудом» і навіть штучним «інтелектом», який відтворюють на комп'ютерах та мікропроцесорних контролерах. Ця заміна і називається автоматизацією.

Автоматизація включає в себе розробку, впровадження та експлуатацію систем  автоматизованого керування технологічними та бізнес-процесами підприємств. Саме це і буде складати сферу діяльності нашого випускника. При цьому наші спеціалізації готують студентів до автоматизації технологічних процесів, оснащених сучасним обладнанням, включаючи робототехнічне та холодильне, використовуючи найсучасніші інформаційні технології та технічні засоби автоматизації.

 

2. Наскільки перспективна «автоматизація», як вона впливає на формування особистості студента?

Автоматизація, как процес відтворення інтелектуальних функцій людини в технічних пристроях, завдячуючи розвитку комп'ютерів та мікропроцесорних контролерів, інтенсивно проникає у всі області його діяльності. Сьогодні стає очевидним, що автоматизація – це один з найважливіших напрямків розвитку усієї нашої цивілізації. Свідоцтво цьому – поява терміну «тотальна», тобто всеохоплююча, автоматизація.

Принципово важливо, що людина-розробник автоматизованих систем керування, «вкладає» в технічні засоби свій особистий інтелект. Цей інтелект, спершу, формалізується в алгоритмах обробки та відображення інформації про керований процес, алгоритми формування керуючих дій, алгоритми підтримки прийняття складних керуючих рішень персоналом підприємств. Усі алгоритми тестуються методами імітаційного комп'ютерного моделювання, допрацьовуються, а потім реалізуються в формі прикладного програмного забезпечення, що «завантажується» в контролери та комп'ютери. Тому головне в розвитку студента як особистості – розвиток його інтелектуальних здібностей.

 

3. Чим пояснюється попит на фахівців з автоматизації на ринку праці?

Актуальність автоматизації безперервно зростає. Це обумовлено тим, що для підприємств вона стає найважливішим фактором підвищення ефективності своїх технологічних та бізнес-процесів, а значить і підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку. Підприємства, що нехтують підвищенням рівню автоматизації керування, приречені.

Програмно-технічні засоби автоматизації розвиваються дуже швидкими темпами – з'являються нові датчики, підвищуються обчислювальні ресурси комп'ютерів і контролерів. Нова техніка дозволяє реалізувати нові, високоінтелектуальні алгоритми контролю та керування. Ці алгоритми, в свою чергу, зможуть забезпечити ще більш ефективні режими ведення технологічних та бізнес-процесів, краще запобігати аварійним ситуаціям. І цей процес розвитку є непрервним. Тому фахівці з автоматизації будуть мати попит завжди.

 

4. За рахунок чого забезпечується високий рівень підготовки та попит на випускникыв нашоъ кафедри?

Методичну основу підготовки складає системний підхід. Його найважливішим проявом є те, що, починаючи з виробничої практики третього курсу, де кожен студент отримує індивідуальне завдання – об'єкт автоматизації, він вже починає розробку своїх випускних робіт бакалавра та магістра. В наступних курсових роботах студенти, для «свого» реального об'єкту, послідовно виконують усі етапи розробки найсучасніших автоматизованих систем керування. Така організація навчального процесу забезпечує формування у студента сучасного комплексу професійних компетенцій і, що не менш важливо, системного стилю мислення. Саме це завжди давало і дає нашим випускникам конкурентні переваги і на ринку праці, і в подальшій трудовій діяльності, забезпечує досягнення ними найамбіційніших цілей, і у самій широкій сфері діяльності!

 

5. Чим ще може гордитися кафедра?

Своїми лабораторіями. Вони оснащені найсучаснішими програмно-технічними засобами автоматизації, реалізують методологію тренажерів, зокрема інтелектуальних комп'ютерних тренажерів, які на виставках України «Високі технології в освіті» неодноразово виборювали перші місця. Робота студентів в лабораторіях складає основу їх практичної підготовки.

Своїми науковими розробками. Вони охоплюють вельми широку область об'єктів автоматизації: від керування технологічними процесами переробних підприємств агропромислового комплексу до управління об'єктами військово-промислового комплексу. Їх виконання обумовило високий професійний рівень наших викладачів.

Своїми випускниками. Серед них: Герой України, міліардер і меценат,
генеральний директор компанії «НІБУЛОН», http://nibulon.com/, Вадатурський О.О.; президент одеського відділення торгово-промислової палати України, http://orcci.odessa.ua/, Шувалов С.Є.; генеральний директор компанії «С-Інжиніринг», http://se.ua/, Кір'язов І.М.; виконавчий директор Одесаобленерго, http://www.oblenergo.odessa.ua/, Дучев Ю.Д.; керівник Київського та Одеського регіональних департаментів автоматизації компанії «Сименс Україна», https://www.cee.siemens.com/, Пилипенко П.В. і Бурдо О.К.; провідний спеціаліст канадської компанії «Presagis», www.presagis.com, Мінуліна Е.Р.; провідний спеціаліст німецької компанії «Proleit AG», http://www.proleit.com/, Парамонов О.І. и багато, багато інших …