Додаток 4 до Правил прийому (стр. 1 и 2)

Програми вступних іспитів (основного і додаткового)

Методичні матеріали для підготовки до іспитів