Додаток 3 до Правил прийому (стр. 7 и 8)

Програми вступних іспитів (основного і додаткового)

Методичні матеріали для підготовки до іспитів