Історія кафедри

Початок підготовки фахівців з автоматизації в нашій академії відноситься до 1948 року, когда на кафедрі елеваторно-складського господарства, яку тоді очолював в.о. доцента Платонов П.М., було відкрито аспірантуру зі спеціальності «Підготовка технологічних процесів до автоматизації і розробка систем управління ними». В тому ж 1948 році в складі механічного факультету було організовано випускаючу кафедру підйомно-транспортних машин (ПТМ). До її складу входили: завідувач кафедрою в.о. доцента Платонов П.М., асистенти – Куценко К.І., Чунжук Н.П., Трофімов С.Л., Агапкін С.Т. В пятидесяті роки до складу кафедри ПТМ вливаються: ст. викл. Ковальов Л.Г., асистенти Наремський М.К., Лемберг М.А., Ковтун А.П., Веремеєнко Є.І. Час з 1948 по 1958 рр. можна охарактеризувати як період становлення кафедри ПТМ та як перший (підготовчий) етап в історії кафедри автоматизації виробничих процесів. В ці роки створюється перша навчальна лабораторія з автоматизації виробничих процесів для студентів – механіків (навчальний предмет «Основи автоматизації харчових виробництв»). В 1959 р. кафедра ПТМ, вже в статусі випускаючої, починає підготовку інженерів з автоматизації. Науково-дослідна робота на цьому етапі розвитку кафедри була пов'язана с вивченням механіки сипучих продуктів, обгрунтуванням зерносховищ, їх механізмів. Завдяки дослідженням П.М. Платонова було розкрито процес передавання зусиль в сипучому матеріалі, що дозволяє визначити сили, які діють всередині зернової маси, а також на дно и стінки зерносховищ. Визначено залежність коефіцієнту внутрішнього та зовнішнього тертя зерна від хімічного складу зернової маси, її вологості, тиску, аеродинамічних властивостей, коефіцієнту форми. П.М. Платоновим було проведено чітке розділення параметрів сипучого матеріалу на обчислювані та вимірювані, що донині складає теоретичну основу визначення його властивостей та характеристик. Підсумком наукових пошуків П.М. Платонова стала докторська дисертація «Дослідження руху зернових потоків», захищена ним в 1960 р. Подальший розвиток наукових ідей П.М. Платонова отримав в роботах його ученів (Є.А. Баніт, М.К. Наремський, А.П. Ковтун, Є.І. Веремеєнко, Б.І. Иванов, Л.І. Карнаушенко, В.Г. Лебединський та ін.). Враховуючи гостру потребу в кваліфікованих кадрах викладачів з нової спеціальності, с 1959р. було відкрито приймання до аспірантури. Першими аспірантами кафедри з автоматизації виробничих процесів були Пікерсгіль А.А., Митрофанов Ю.Н., Трибельгорн Е.В. та Антонов А.Б. Все вони в подальшому – кандидати технічних наук, доценти кафедри. В 1960 р. кафедра ПТМ перетворюється в кафедру механізації та автоматизації виробництв (МАВ). Шестидесяті роки характеризуються її швидким розвитком: створюються навчальні лабораторії промислової електроніки, обчислювальної техніки, технологічних вимірювань та приладів, здійснюється модернізація лабораторії автоматизації виробничих процесів. Зростає і чисельний склад кафедри МАВ: її склад поповнюють асистенти Алтухов А.М., Болілий Г.Ф., Лукін А.А., ст. викл. Сорочан А.А. У другій половині 60-х років, після закінчення аспірантури при кафедрі МАП, її викладачами стають Ігнатенко І.І., Кириченко С.І., Павлов А.І., Федоров Ф.А. и Худолей Л.Л.

Колектив кафедри МАВ, 1968 р.

В 1969 році кафедра МАВ перетворюється в кафедру автоматизації виробничих процесів (АВП). Склад викладачів поповнили: доценти Миронов І.С., Сомов В.А., Сураго В.І., в.о. доцентів Долгозвяг В.А. та Нікульча І.П., ст. викл. Корба І.Н. и Лобоцька Л.Л., асистенти Курбатов О.С., Сичук Л.М. та Шилов В.П

Професор П.М. Платонов (на передньому плані) та співробітники кафедри за роботою на обчислювальній машині «Промінь»

Перші наукові дослідження з автоматизації виробничих процесів являють собою природне та логічне продовження робіт, що проводяться на кафедрі в сорокові та пятидесяті роки. До їх числа відносяться дослідження та розробки з автоматизації зерносушильних агрегатів та безпосередньо пов'язана з цією задачею необхідність неперервного автоматичного вимірювання вологості зерна та інших продуктів (П.М. Платонов, О.О. Пікерсгіль, А.Б. Антонов, Ю.Н. Митрофанов, Л.Л. Худолей); розробка уніфікованої блочної системи автоматизованого управління поточно-транспортним виробничим комплексом елеватора (П.М. Платонов, Е.В. Трибергольн, Б.К. Богданов). В середині шестидесятих років спектр науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що проводилися кафедрою, значно розширився, в ці роки було розроблено та впроваджено системи автоматичного управління технологічними процесами комбікормового виробництва: подрібнення, гранулювання, дискретного та непрервного дозування (І.І. Ігнатенко, Г.Ф. Болілий); було розпочато (а в сімидесяті та восьмидесяті роки продовжено) дослідження з математичного моделювання та оптимізації параметрів складів масових вантажів (А.І. Павлов, Е.Й. Жуковський, О.П. Книжко, Л.Л. Гордієнко). В 1970 р. для розв'язання задач з автоматизації виробництва та управління на всіх рівнях при кафедрі АВП було створено галузеву науково-дослідну лабораторію «Економічної кібернетики». 20 років лабораторія успішно виконувала науково-дослідні, проектні та впроваджувальні роботи. Її завідувачами послідовно були Е.Й. Жуковський, С.М. Богатирьов, Т.Н. Головська та О.П. Книжко. Науковим керівником лабораторії був професор Платонов П.М. Обсяг фінансування галузевої лабораторії в 1970 -1990 роки сягав 1,2 міліонів карбованців на рік, а загальна чисельність співробітників кафедри перевищувала 100 чоловік.

Колектив кафедри АВП., 1972 р.

В 70-і роки кафедра поповнюється молодими співробітниками, з числа яких викладачами в наступні роки стали В.А. Хобін, І.М. Беспалов, В.І. Старічков, О.Є. Гончаренко, В.А. Денисенко, В.Г. Муратов, А.І. Птащук. В цей період на кафедрі проводяться активні дослідження в різноманітних областях науки та техніки. Продовжуються розробки модифікацій вологомірів зерна для периодичних (в лабораторії) та неперервних («в потоці») вимірювань, розробляються прилади контролю якості зерна, а саме – його скловидності, площі поверхні сипучих матеріалів та ін. (О.О. Пікерсгіль, Є.Н. Коняшин, В.Мельниченко, В. Бойко, Б. Кузнецов, А. Гуськов, В.А. Канаєв, В.І. Старічков). Авторы вологомірів відзначені нагородами Виставки досягнень народного господарства (ВДНГ) СРСР. Розробляються системи автоматизації процесів іонізації та кондиціонування повітря (І.П. Нікульча, І.М. Беспалов, Д.М. Донской, В.І. Доровських, В.Г. Муратов). Досліджуються та розробляються теоретичні основи ефективних систем автоматичного управління для технологічних об'єктів з запізненням, а саме, системи оптимальної швидкодії та зі змінною структурою (В.А. Долгозвяг, П.Д. Федунець, О.Д. Гонтар, А.Б. Антонов, В.А. Хобін). Удосконалюються, на основі теоретичних досягнень, системи автоматичного управління дробарками, пресами-грануляторами комбікормів, сушарками зерна (В.А. Долгозвяг, В.А. Хобін, О.Є. Гончаренко, А.Б. Антонов).

Колектив кафедри АВП. 1978 р.

В восьмидесяті роки на кафедрі виконується великий обсяг робіт для військово-промислового комплексу (ВПК). В тому числі, роботи з визначення координат цілей, що летять, автоматизації систем обробки зображень процесів горіння ракетного палива, систем вимірювання фізичних параметрів дрібнодисперсних матеріалів (А.М. Алтухов, О.С. Курбатов, Т.І. Яцкова, В.І. Мещеряков, В.Г. Денисов, О.В. Мазур), систем автоматичного управління мікрокриогенними установками та термостабілізації інфрачервоних датчиків для супутників, що сканують поверхню океану для виявлення теплових следів підводних човнів (В.А. Хобін, О.Г. Плеве, Г.М. Редунов), автоматичного управління мобільними транспортними роботами спеціального призначення (В.П. Драгаєв, Л.П. Драгаєва), систем автоматичного управління процесами отримання алюмінієвої дрібнодисперсної пудри компоненту ракетного палива (Б.В. Кузнецов, В.А. Хобін, О.Г. Плеве). Для агропромислового комплексу в ці роки було розроблено та впроваджено нові мікроелектронне системи адаптивного автоматичного управління молотковими дробарками, пресами-грануляторами, комплексами неперервного вагового дозування комбікормових заводів, систем автоматичного діагностування технічного стану норій та дробарок, як найбільш вибухо- та пожежонебезпечного обладнання (В.А. Хобін, О.Г. Плеве, С.Ю. Митрофанов, А.І. Павлов), мікроелектронні засоби вимірювання параметрів та управління технологічними процесами підприємств м'ясної та молочної промисловості, в тому числі регулятор-оптимізатор температурно-вологісного режиму (В.Г.Муратов). Дуже високі вимоги до робіт загальнодержавного значення та для ВПК стимулювали професійний ріст співробітників. Це, в свою чергу, дозволяло максимально підвищувати науково-технічний рівень робіт, що виконувалися і для АПК, та рівень підготовки, як молодих фахівців – випускників кафедри, так і кадрів вищої кваліфікації, що проходили навчання в аспірантурі, кращі з яких залишалися на кафедрі для продовження науково-дослідницької та педагогічної роботи. Обсяг фінансування робіт дозволяв забезпечувати дуже високий рівень оснащення не тільки наукових, але і навчальних лабораторій кафедри. Було створено лабораторії ідентифікації та моделювання технологічних об'єктів, теорії автоматичного управління, мікропроцесорної техніки. Істотно модернізовано лабораторії технічних засобів автоматизації, технологічних вимірювань та приладів, автоматизації технологічних процесів галузі.

Лабораторія теорії автоматичного управління, 1985 р.

В 1981 році під керівництвом П.М. Платонова у співавторстві з А.І. Павловим та Л.М. Сичуком видано навчальний посібник «Автоматика і автоматизація консервного виробництва». Завідувачем кафедрою АВП по січень 1988 р. залишався д.т.н., професор П.М. Платонов. С лютого 1988 по червень 2011 року кафедру АВП очолюван д.т.н., професор Жуковський Е.Й.

Завідувач кафедрою АВП професор Жуковський Е.Й.

В 90-і роки до складу кафедри входят викладачі О.Г. Плеве, В.М. Левинський, Ю.В. Погірний, І.М. Світий, Ю.М. Скаковський, О.В.Мазур, В.І.Доровських, Ф.А. Трішин, С.О. Воінова, О.І. Парамонов, О.М. Жигайло, Д.В. Дец. З 1996 р. кафедра веде підготовку за напрямом 0925 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Колектив кафедри АВП, 1995р.

В ці роки було розроблено і впроваджено у виробництво автоматизовану систему підгонки прецизійних резисторів (О.В. Мазур); спеціалізовані мікроелектронні регулятори РПА-НД для молоткових дробарок (В.А. Хобін, О.Г. Плеве, В.М. Левинський), автори якого були удостоєні Золотої та Срібної медалей ВДНГ СРСР; комп'ютерна система керування ділянками побрібнення та гранулювання (В.А. Хобін, А.О. Жуков, О.Г. Плеве, Ф.А. Трішин); комп'ютерні системи термометрії для елеваторів з веденням електронної версії силосної дошки та журналів кількісно-якісного обліку (В.А. Хобін, Ф.А. Трішин, О.Г. Плеве); автоматизована система інтелектуальної підтримки рішень, що приймаються персоналом елеватора в процесі зберігання зерна (Е.Й. Жуковський, І.М. Світий); нові алгоритми управління процесами неперервного та порційного дозування, що підвищують точність формування багатокомпонентних сумішей (В.А. Хобін, Д.В. Дец, К.А. Шейда Голбад). В 2000-і роки кафедра продовжує розвиватися. Вона поповнюється молодими викладачами М.Т. Степановим, О.Г. Лукіяником. В 2004 г. впроваджено нову спеціалізацію «Автоматизоване управління підприємництвом». Усього за типовими навчальними планами бакалаврів, спеціалістів і магістрів викладачами кафедри АВП читаються 48 навчальних дисциплін. Лабораторна база кафедри удосконалюється на основі комп'ютерної техніки та сучасних промислових контролерів. З дисципліни «Теорія автоматичного керування» і пов'язаних з нею дисциплін було розроблено та впроваджено  в навчальний процес комплекси лабораторних робіт, реалізованих на комп'ютерній техніці (інтелектуальні тренажери). Вони мають пропрацьований графічний інтерфейс, добре відображують суть досліджуваних процесів, знімають обмеження на кількість та умови проведення лабораторних експериментів, дозволяють проводити лабораторні роботи фронтально і придати їм характер дослідження. Це активізує процес мислення студентів, підвищує їх заікавленість у виконанні робіт. Загальний обсяг цих лабораторних робіт складає 132 години. В 2005 и 2007р.р. на виставках «Високі технології в освіті. Hi-Tech Education» за розробку комплексу цих інтелектуальних навчальних тренажерів нашу академію було нагорождено дипломами переможця та Золотими медалями.

Професор кафедри АВП В.А. Хобін с дипломом і медаллю виставки «Високі технології в освіті. Hi-Tech Education» (фото 8)

В 2006 г. на кафедрі створено лабораторию мікропроцесорних контролерів, матеріальна база якої постійно розширюється, завдячуючи компаніям-споживачам наших випускників, перш за все компанії С-Інжиніринг.

В 2004 році доцент А.І. Павлов видав навчальний посібник «Мікропроцесорні системи керування». В практику навчального процесу також впроваджуються електронні конспекти лекцій, неупинно розширюється застосування мультимедійної техніки та інформаційні технології. Дипломні проекти та роботи, що виконуються на кафедрі, відображують сучасний рівень розвитку теорії та програмно-технічних засобів управління, що мають реальний характер. Вони є природнім розвитком індивідуальних завдань технологічної (виробничої) практики і наступних курсових робіт. Це забезпечує високий рівень підготовки студентів та попиту на них на підприємствах. Наукові дослідження та розробки кафедри після 2000 року пов'язані зі створенням автоматизованих та автоматичних систем високоефективного керування технологічними процесами харчових та зернопереробних виробництв. Їх ефективність досягається за рахунок підвищення інтелектуального рівню алгоритмів обробки інформації та управління, що реалізуються на основі комп'ютерно-контролерних мереж. Продовжується розробка та впровадження модернізованих систем термометрії елеваторів (В.А., Хобін, Ф.А. Трішин, В.М. Левінський, М.Т. Степанов). В 2002 році на кафедрі створено наукову групу під керівництвом доцента Скаковського Ю.М., що виконує роботи з госпдоговірної тематики. Основний науковий напрямок робіт – розробка алгоритмів контролю, оперативного обліку та керування основними технологічними процесами цукрового виробництва, а також технологічні програми, що реалізують ці алгоритми в складі АСУТП буряковоцукрових заводів. Результати робіт цієї групи впроваджено більш ніж на десяти заводах України. У 2005 році провідний доцент кафедры В.А. Хобін захистив докторськ дисертацію і став професором кафедри. В 2008 році вийшла його монографія «Системи гарантуючого управління технологічними агрегатами: основи теорії, практика застосування». С липня 2011 року професор В.А. Хобін — завідувач кафедрою АВП.  

Перші роки поточного десятиліття (2010-х років) підтвердили тренди напрямків розвитку кафедри, що встановилися раніше. Кафедру поповнили викладачі: д.т.н., професор Ю.О. Вашпанов, фахівець з розробки сучасних сенсорів на основі наноплівок кремнію, випускники кафедри к.т.н. Шейда Камбіз, к.т.н. О.А. Тітлова, к.т.н. Єгоров В.Б., О.О. Пушкін, О.Р. Трач, С.І. Лагерна.

В результаті реорганізації структури академії в червні 2013 року кафедру АВП поповнюють викладачі та співробітники кафедри автоматизовани систем управління: проф. Денисенко В.А., доц. Ломов Г.Г., доц. Гончаренко О.Є., ст. викладач. Гурський О.О., ст. викл. Дубна С.М., ас. Зброжек Г.Л., ст. лаб. Волик Т.В., зав. лаб. Пантелюк М.А.

Рік 2012 став справжнім ренесансом в фінансуванні розвитку матеріальної бази кафедри. Завдячуючи спонсорській підтримці Вадатурського О.О., Генерального директора компанії "Нібулон" і випускника кафедри 1971 року, співробітництву з компаніями "S-Engineering", СВ Альтера, Camozzi, Festa, а також коштами, залученими від Союзу випускників, на кафедрі відкрито новітні лабораторії "Електроніки та мікропроцесорної техніки", "Промислових контролерів, мереж та САПР", "Теоретичних основ автоматичного керування", "Мехатроніки і робототехніки", істотно модернізовано лабораторії "Метрології, технологічних вимірювань та приладів", "Автоматизації технологічних процесів", "Технічних засобів автоматизації".

Починаючи з 2012 року істотно активізувалась видавнича діяльність на кафедрі. В 2012 році доцент В.Г. Муратов видав навчальний посібник «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади». В 2013 році з'явилася монографія В.А. Хобін, В.Б. Єгоров «Ефективне управління процесм екструдування біополімерів: проблеми, імитаційні моделі, структури і алгоритми САК», В 2014 році з'явилися ее 2 монографії: Хобін В.А., Мазур О.В., Степанов М.Т. «Енергоефективне гарантуюче управління тепловими та тепло-масообмінними процесами харчових технологій: проблеми, імитаційні моделі, структура та алгоритми САК», Хобін В.А., Тітлова О.О. «Енергоефективне керування абсорбційними холодильниками». В 2014 році з'явився навчальний посібник Вашпанова Ю.О. "Сучасні сенсори автоматичних систем". В 2015 році було опубліковано монографію "Обіково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства", в авторский коллектив якої увійшли три співробітники нашої кафедри: доцент Трішин Ф.А., доцент Жигайло О.М. і аспірант Гусаковський В.А.

В останні роки активізувалась і студентська наука на кафедрі. При кафедрі активно функціонують два наукових студентських гуртки. Студенти кафедри беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах і беруть призові місця. Так в 2014 році на 2-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму „Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології” під керівництвом проф. Хобіна В.А. Топораш Г.К. зайняв призове 2-е місце, а в командному заліку наша команда в скаді Топораш Г.К., Дьякова А.А. і Орешкевич О.М. зайняли призове 2-е місце. В 2015 році на 2-у етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму „Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології” під керівництвм проф. Хобіна В.А. Сиротюк І.В. зайняв 1-е місце. В 2015 році складом двох студентських команд під керівництвом к.т.н. Єгорова В.Б. науково-дослідна лабораторія Мехатроніки і робототехніки прийняла участь в 9-ій щорічній олімпіаді «Мехатроніка в Машинобудуванні 2015» на базі Київської політехніки і виборола 1-е місце у номінації "Мехатронний дебют". Склад команд: Габуєв Констянтин, Кучеренко Наталія, Гонгало Володимир, Дронов Юрій, Похлебіна Надія, Слуцький Дмитро.

З метою підвищення ефективності навчального процесу, згідно до рішення Вченої ради академії і до наказу ректора від 8 вересня 2015 року кафедру було переіменовано в кафедру «Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем».

Насьогодні на кафедрі ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів з чотирьох спеціалізацій: "Автоматизоване керування технологічними процесами", "Автоматизоване керування підприємництвом", "Автоматичне керування робототехнічними системами" та "Автоматизоване керування холодильними системами".

За весь період своєї діяльності кафедрою підготовлено: – докторов технічних наук – 12; – кандидатів технічних наук – 96. Видано: – монографій і навчальних посібників – 9; – методичних вказівок більше – 200. Опубліковано наукових статей, авторських свідоцств, патентів: – понад 2000.