Слово завідувача

Автоматизоване управління технологічними, бізнес-процесами, холодильним обладнанням, автоматичне управління робототехнічними системами – саме за такими напрямками кафедра автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів, кандидатів наук.

Ключові слова в назві спеціальності «керування» і «автоматизація». Розглянемо їх суть.

Мабуть, саме коротке і точне визначення поняття «управління» — це процес досягнення мети. Яку б мету перед собою людина не ставить, от побутової до виробничої, або навіть державної, без ефективного керування вона досягнута бути не може. Чим ефективнішим було керування, тим краще, зокрема – швидше, досягається поставлена мета.

В повсякденному житті, при досягненні своїх цілей, тобто при керуванні, людина завжди використовує свій власний розсуд і його найвищий рівень – інтелект. При управлінні технологічними і бізнес-процесами, і складними і достатньо простими, для звільнення людини від задач керування, його інтелектуальні здібності намагаються замінити штучним «розсудом» і навіть штучним «інтелектом», який сьогодні реалізують на комп'ютерах і мікропроцесорних контролерах. Ця заміна і називається автоматизацією.

Автоматизація, як процес відтворення інтелектуальних функцій людини в технічних пристроях, все більше проникає в усі області його діяльності. Стає очевидним, що автоматизація – це один найважливіших напрямків розвитку усієї нашої цивілізації. Свідоцтво цьому – поява термину «тотальна автоматизація».

Принципово важливо, що людина-розробник автоматизованих систем керування, «вкладає» в технічні засоби свій власний інтелект, що формалізується в алгоритмах обробки та відображення інформації про керований процес, формування керуючих дій, підтримка прийняття складних управлінських рішень персоналом підприємств.

Актуальність автоматизації і затребуваність фахівців, що можуть розробляти, впроваджувати та експлуатувати системи автоматичного і автоматизованого керування неперервно зростає. Це обумовлено тим, що для підприємств автоматизація технологічних процесів стає важливим фактором підвищення їх ефективності. Підприємства, що нехтують підвищенням рівню автоматизації керування своїх технологічних та бізнес-процесів, приречені. При цьому важливо відмовитися від спрощеного підходу до автоматизації. Саме по собі застосування навіть самих сучасних контролерів і комп'ютерів і перенесення на них алгоритмів керування, що реалізовувалися раніш на найпростішій техніці, економічного ефекта дати не може. Але така техніка дозволяє реалізувати нові, високоінтелектуальні алгоритми контролю і керування, що максимально враховують досягнення в області технології, експлуатації обладнання, процесів керування. Ці алгоритми забезпечать такі режими ведення технологічних процесів і експлуатації обладнання, для яких в конкретних умовах буде мінімізовано втрати сировини та електроенергії, буде максимально підвищено продуктивність, не допущено аварійні зупинки, на ранніх етапах виявлено порушення в роботі обладнання. Це і дає ефект.

Саме тому головною задачею навчання на нашій спеціальності є не тілько оволодіння студентами сучасним набором професійних знань та навичок, а, одночасно, в ході цього процесу, підвищення рівню їх інтелекту, і, його найважливішої складової – професійним системним стилем мислення. Особливості цього стилю обумовлюються суттю задач керування. При їх розв'язанні завжди чітко формулюється мета керування, а усі параметри систем керування розглядаються як динамічні процеси, які перетворюються об'єктами і керуючими пристроями в колах з прямими, зворотніми та перехрестними зв'язками…. Поступово, в ході навчання, студент починає обдумувати в таких поняттях не тільки процеси в системах керування технологічними процесами, але і оточуючому його світі. А це дає йому беззаперечні конкурентні переваги. Практика цей факт дуже добре підтверджує.

Підготовка студентів розглядається нами також як процес керування. Його основу складає відбір змісту та встановлення взаємозв'язків між дисциплінами, практиками, самостійними, курсовими та випускними роботами. Важливо, що, починаючи з виробничої практики третього курсу, різко підсилюється акцент на прикладну направленість отриманих знань. Там кожен студент отримує індивідуальне завдання – об'єкт автоматизації, вивчає його і формулює техніко-економічні цілі, які в результаті автоматизації повинні бути досягнуті. В наступних курсових роботах і проектах для цього об'єкту студенти проводять усі етапи розробки автоматичних систем керування, включаючи програмне забезпечення для контролерів локальних систем автоматичного керування і комп'ютера, на базі якого реалізується автоматизоване робоче місце оператора. Поєднання цих розробок в єдине ціле проводиться студентом в своїй випускній роботі.

Саме таке керування навчальним процесом забезпечує формування у студента сучасного комплексу професійних компетенцій і, що не менш важливо – системного стилю мислення. Саме це завжди давало і дає нашим випускникам конкурентні переваги і на ринку праці і в подальшій трудовій діяльності, забезпечує досягнення ними найамбіційніших цілей.