15, 16, 17, 19 і 26 червня на кафедрі Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем пройшли захисти кваліфікаційних робіт магістрів та кваліфікаційних робіт бакалаврів зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Всього захистилися 27 студентів: 4 магістри та 23 бакалаври. 4 здобувачі під-твердили свої дипломи з відзнакою.

Результати захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів в 2020 р.
студентами ОНАХТ
зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Форма
навчання
Допущено до захисту Оцінка ЕК Диплом з відзнакою Рекомендовано в магістратуру
Відмінно Добре Задовільно
Кіл. % Кіл. % Кіл. % Кіл. % Кіл. %
Денна 19 9 47 9 47 1 6 3 16 18 94
Заочна 4 1 25 1 25 2 50 - - 2 50
Ін.студ. - - - - - - - - - - -
Разом 23 10 44 10 44 3 12 3 12 20 88

Результати захисту кваліфікаційних робіт магістрів в 2020 р.
студентами ОНАХТ
зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
освітньо-професійної програми «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації»

Форма
навчання
Допущено до захисту Оцінка ЕК Диплом з відзнакою Рекомендовано до аспірантури
Відмінно Добре Задовільно
Кіл. % Кіл. % Кіл. % Кіл. % Кіл. %
Денна - - - - - - - - - - -
Заочна 4 3 75 - - 1 25 1 25 3 75
Ін.студ. - - - - - - - - - - -
Разом 4 3 75 - - 1 25 1 25 3 75